Home    Berichten    Agenda    Over ons    Lidkoren    Nieuwsbrief    Contact    interne berichten

 
 

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 

 
Jongenskoren

Van oorsprong is Pueri Cantores (zingende jongens) een organisatie voor jongenskoren. Dit is zo ontstaan omdat in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw geen meisjes en vrouwen aan de Katholieke eredienst mochten meewerken. Bijna iedere parochie had in die tijd wel een jongens- en/of herenkoor. Vanaf de tijd dat er ook vrouwen werden ingeschakeld bij de eredienst, is het aantal jongenskoren in Nederland drastisch verminderd. Op dit moment zijn er nog maar rond de 10 jongenskoren, al dan niet in combinatie met een herenkoor, in Nederland te vinden. Gezien het unieke karakter van deze koren, zowel qua samenstelling als klankkleur, vinden wij het van belang deze koren in stand te houden. Omdat het zingen als jongen in onze maatschappij niet breed gedragen wordt, is het voor deze koren een extra uitdaging om iedere keer weer voldoende nieuwe leden te kunnen werven.

Uit ervaring weten we dat veel jongens het zingen best leuk vinden, maar dit niet graag doen in de aanwezigheid van meisjes. Dit verklaart dat de meeste kinderkoren in Nederland eigenlijk vooral meisjeskoren zijn. We vinden het belangrijk dat ook jongens in aanraking komen met onze muzikale en religieuze idealen. Naast het in stand houden van de huidige jongenskoren, willen we ook stimuleren dat er nieuwe jongenskoren worden opgericht.Terug