Home    Berichten    Agenda    Over ons    Lidkoren    Nieuwsbrief    Contact    interne berichten

 
 

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 

 
Pueri Cantores Nederland
Als Nederlandse afdeling van de internationale organisatie sluiten we uiteraard aan bij de internationale doelstellingen. Maar we willen dat graag in een breder perspectief zetten. De zingende kinderen van Pueri Cantores staan, vaak zonder dat ze dat beseffen, in een lange en rijke culturele traditie. PCN wil de rijkdom van deze culturele tradities aan jonge mensen meegeven, ze daarvoor interesseren en als het even kan zelfs enthousiastmeren. Op deze manier dragen we dit cultureel erfgoed over aan de volgende generaties en zorgen we ervoor dat ze in stand gehouden worden. Er zijn in dit opzicht vele culturele tradities te noemen. Voor PCN staan de volgende culturele tradities hoog in het vaandel:
? Religie;
? Meerstemmige religieuze muziek door de eeuwen heen;
? Jongenskoren.
Om meerstemmige muziek door de eeuwen heen goed te kunnen uitvoeren, is er een bepaalde basiskwaliteit bij de koren nodig. Onze visie hebben we dan ook opgebouwd rondom de drie pijlers religie, kwaliteit en jongenskoren.

PCN en religie

Vanuit onze Christelijke achtergrond op oecumenische basis kijken wij naar onze lidkoren. Door met enige regelmaat te zingen tijdens een religieuze bijeenkomst, krijgen de koorleden bijna als vanzelf bepaalde waarden van dit religieus erfgoed mee. In een tijd van ontkerkelijking wordt dit een steeds kostbaarder gemeengoed. We vinden het belangrijk dat koren religieuze muziek op het repertoire hebben staan. Door intensief met deze muziek via repetities en uitvoeringen bezig te zijn, gaan de teksten steeds meer betekenis krijgen. De gevleugelde uitspraak dat 1x goed zingen gelijk staat aan 2x bidden, onderschrijven wij dan ook van harte.
Onze lidkoren werken allemaal met kinderen die midden in hun ontwikkeling staan. We willen die kinderen opvoedkundig gezien het ideaal van de Pueri meegeven: samenkomen en zingen voor vrede.

PCN en kwaliteit

Hoe meer kwaliteit je als koor nastreeft, hoe meer je de koorleden te bieden hebt. Het principe is simpel. Hoe hoger de kwaliteit, hoe vaker je als koor gevraagd wordt om op te treden, hoe meer kans je hebt om ook bijzondere muzikale ervaringen mee te maken. Om kinderen blijvend te laten ontwikkelen, hebben ze steeds weer nieuwe uitdagingen nodig. Door de lat hoog te leggen vraag je kinderen hun grenzen te verleggen. Als dit vervolgens leidt tot een succeservaring, weet je zeker dat deze kinderen weer een flinke stap in hun ontwikkeling hebben gezet.
De meerstemmige religieuze muziek, waarvan er door de eeuwen heen veel is gecomponeerd, vraagt een bepaald basisniveau van een koor om dit goed te kunnen uitvoeren.
Er zijn in Nederland veel koren die met kinderen werken, verschillend in niveau van zeer laag tot heel hoog. In feite zijn al deze koren welkom bij PCN, mits ze laten weten dat ze structureel aan kwaliteitsverbetering willen doen. Wij willen deze koren ondersteunen bij die ontwikkelingen, zodat we met elkaar bouwen aan kwalitatief goede kinderkoorzang. Als zodanig fungeert PCN als een soort kwaliteitskeurmerk.
Veel kennis en ervaring is er te halen bij collega koren, maar niet altijd is bekend welke expertise waar te halen is. Wij willen daartoe van ieder koor een profiel opstellen, waardoor koren op diverse onderdelen duidelijk met elkaar te vergelijken zijn. Deze informatie zal worden gedeeld met de lidkoren.

PCN en jongenskoren

Van oorsprong is Pueri Cantores (zingende jongens) een organisatie voor jongenskoren. Dit is zo ontstaan omdat in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw geen meisjes en vrouwen aan de Katholieke eredienst mochten meewerken. Bijna iedere parochie had in die tijd wel een jongens- en/of herenkoor. Vanaf de tijd dat er ook vrouwen werden ingeschakeld bij de eredienst, is het aantal jongenskoren in Nederland drastisch verminderd. Op dit moment zijn er nog maar rond de 10 jongenskoren, al dan niet in combinatie met een herenkoor, in Nederland te vinden. Gezien het unieke karakter van deze koren, zowel qua samenstelling als klankkleur, vinden wij het van belang deze koren in stand te houden. Omdat het zingen als jongen in onze maatschappij niet breed gedragen wordt, is het voor deze koren een extra uitdaging om iedere keer weer voldoende nieuwe leden te kunnen werven.
Uit ervaring weten we dat veel jongens het zingen best leuk vinden, maar dit niet graag doen in de aanwezigheid van meisjes. Dit verklaart dat de meeste kinderkoren in Nederland eigenlijk vooral meisjeskoren zijn. We vinden het belangrijk dat ook jongens in aanraking komen met onze muzikale en religieuze idealen. Naast het in stand houden van de huidige jongenskoren, willen we ook stimuleren dat er nieuwe jongenskoren worden opgericht.


Terug