Home    Berichten    Agenda    Over ons    Lidkoren    Nieuwsbrief    Contact    interne berichten

 
 

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 

 
Berichten
Nieuwsbrief juni 2015

Abelenstraat 28, 7556 DT, Hengelo www.puericantores.nl -    
Van de bestuurstafel  
  
   
Beste dirigenten, bestuurders en koorleden van  
Pueri Cantores-koren,  
  
Binnenkort ontvangen jullie weer de nieuwsbrief over het wel en wee van PCN. Daar zal ook worden ingegaan op de inhoud van deze brief.  
  
Waar gaat het over?  
Zoals bekend is de Algemene Ledenvergadering in oktober 2014 helaas niet doorgegaan. Niet alleen het bestuur van PCN was hierover zeer teleurgesteld, ook het koor dat ons zou ontvangen (de Zangers van St. Frans te Venray) waren niet blij.  
Ondertussen hebben zij niet stil gezeten en iets bedacht om zoveel mogelijk leden van de Puerikoren bij elkaar te krijgen.  
  
In het weekend van 14 en 15 november 2015 worden zoveel mogelijk Pueri-koren in Venray verwacht om met elkaar en zelfstandig te musiceren.  
  
VormOver de exacte inhoud van deze twee dagen is nog niet veel te zeggen (er zullen natuurlijk concertjes plaatsvinden, misschien komen er wel enkele workshops, tijdens de Hoogmis op zondag zal er ook gezongen moeten worden en natuurlijk ook veel aandacht voor het invullen van de vrije tijd), omdat daar nu aan gewerkt wordt; misschien zijn er onder jullie die ook nog enkele goede ideeën hebben.  
  
Waar het nu om gaat: wij willen zo snel mogelijk (vóór 30 juni) weten welke koren en met hoeveel personen zij denken te komen, omdat er vóór de zomervakantie slaapgelegenheid moet worden geregeld.  
In dit nummer  
Van de bestuurstafel 1  
Weetjes van koren 2  
Authentiek naar de geest                                                       3  
Begeestering                                                                          5  
Financieel 2013-2014                                                             6  
  
Ik hoop dat alle huidige Pueri Cantores-koren (13!) zo snel mogelijk willen reageren, ook degenen die onverhoopt hier niet bij aanwezig kunnen zijn.  
  
Ik weet dat iedereen het natuurlijk druk heeft (een paar weken later begint de Adventstijd en daarna Kerstmis), maar misschien kan je al wat van dat repertoire laten horen.  
  
Ik hoop van harte dat het nu eindelijk gaat lukken om bij elkaar te komen en svp: graag reageren!!  
  
Ik wens jullie veel succes met jullie belangrijk werk!  
  
  
Hartelijke groet,  
  
Fons Ziekman, president PCN  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                         
Weetjes van de koren   
                                                                         
Marijke Platenkamp   
  
Wist u              dat:                                              Het internationaal Pueri Congres              Wist u dat:De Gooise Koorschool  
in 2015/16 gehouden wordt in Rome  
  
Wist u dat:Het bestuur hoopt  zoveel mogelijk koren in Rome aanwezig zullen zijn.  
  
Wist u dat: U alle koor activiteiten op de website van de “Pueri Cantores”Nederland kunt zetten.  
  
Wist u dat: Wij als bestuur u graag   daar bij willen helpen.  
  
Wist u dat: Het bestuur, leden en dirigenten van koren altijd een beroep kunnen doen op de bestuursleden van “Pueri Cantores”.  
  
Wist u dat: Wij regelmatig als bestuur het verzoek krijgen uit de Oekraïne om een koor te ontvangen.  
  
Wist u dat:Het kinderkoor  van “Deo Sacrum”uit Poeldijk  een nieuwe dirigente heeft.  
  
Wist u dat:Bijna alle”Pueri Cantores” koren meegedaan hebben aan de uitvoering van de  
“Mattheus  Passion”2015  
  
Wist u dat: Het stadsjongenskoor uit Oldenzaal op 5-6 Juni 2015 een symposium organiseert in het kader van het 100 jarige bestaan. Wij Mariëtte Effing  veel succes toewensen.  
  
Wist u dat:Het Rotterdams jongenskoor mee doet  op zaterdag  6 juni  a.s  in Oldenzaal met het jongenskoren festival.En ik hoop jullie daar te zien.  
  
Wist u dat:Het Rotterdams jongenskoor een nieuwe repetitie ruimte heeft op Schip “De  
Fighter”  
  
Wist u dat: Ook de koorschool Haarlem in Oldenzaal aanwezig is.  

Weetje van de koren 
  
  
meegedaan heeft aan een film die dit voorjaar uitkomt  
  
Wist u dat: Het Roder jongenskoor  op  
Facebook en Twitter te volgen zijn      
   
Wist u dat: Koningsdag  met veel plezier gevierd is door de koorschool Utrecht.   
  
Wist u dat:  De zangers van st Frans uit Venray een voorjaars concert geeft op  6  
juni a.s   
  
Wist u dat:De zangertjes van Volendam op concertreis gaan van 2-8 mei naar Praag Tsjechië .  
  
Wist u dat:Er weinig nieuws van de koren is, na de  drukte rond om Pasen .   
  
Wist u dat: U alle informatie van u  koor op site  van”Pueri Cantores””   kunt zetten.   
  
VormWist u dat: Wij als bestuur graag 4 keer per jaar een nieuwsbrief versturen, en wij uw hulp daar bij nodig hebben.  Wij verzoeken u alle informatie over concerten etc. via de post/mail naar het  secretariaat te sturen.  
   
In de volgende nieuwsbrief meer weetjes over de koren en bestuur.  
  
  
  
  
 Eind vorig jaar verscheen een nieuwe cd-opname van Bach’s Matthäus-Passion o.l.v. René Jacobs. Het meest opvallende aspect van die opname is Jacobs’  opstelling van de koren en orkesten.  
Koor 1 staat nu vóór, en koor 2 achter de luisteraar. Jacobs legt uit waarom.  
  
RenéJacobs : “Deze opstelling is gebaseerd op een document uit 1736 van de koster van de Thomaskerk in Leipzig, over de uitvoering van de Matthäus-Passion met “de twee kerkorgels”. De Thomaskerk had toen twee orgels, want er waren twee galerijen, een grote en een kleine, elk met een orgel.  
Bij die opstelling mogen we er dus van uitgaan dat koor 2 veel kleiner was dan koor 1  en dat ieder koor zijn eigen orgel had”.  
  
Omdat die kleine galerij er nu niet meer is, moest er voor de opname iets anders bedacht worden. Jacobs heeft geprobeerd het idee van Bach te realiseren in een grote studio.  
Je ervaart dit klankbeeld het best met een surround systeem, maar ook bij een gewone stereo-installatie hoor je dat het tweede koor verder weg klinkt dan het eerste. Volgens Jacobs was dat ook gedeeltelijk de bedoeling van Bach. En wat hem vroeger altijd al intrigeerde is : hoe komt het dat het tweede koor zo weinig te doen heeft ? Jacobs : “Het hele passiegebeuren met Evangelist, Christus en al de vertellende personen, vindt plaats op de eerste galerij, maar alle aria’s zijn verdeeld over de twee galerijen. De ariasolisten van de eerste galerij hebben meer te zingen dan hun collega’s van de tweede galerij. Als je naar de teksten kijkt die van de tweede galerij werden gezongen, blijkt dat het heel dikwijls gaat over frustratie van de gelovigen dat zij te ver weg zijn om te kunnen ingrijpen in hun handeling ; om de beulen die Christus aan het geselen zijn te weerhouden van hun bedoeling.  
Maar dat lukt niet. En theologisch gezien móet de passie ook plaatsvinden ; de verlossing komt immers dóór de passie.  
Bach en zijn librettist Picander hebben dit allemaal uitgedacht voor deze opstelling.  
  
Toch streeft Jacobs niet echt een historische benadering na. “Ik probeer authentiek te zijn naar de geest, niet naar de letter. Ook al zijn er mensen die vinden dat je een Matthäus-Passion met acht zangers moet uitvoeren, we weten ook dat Bach wel de krachten van de drie kerken en het Collegium Musicum tot zijn beschikking had. Het is goed mogelijk dat die groep ongeveer zo groot geweest is als die van ons. Ik ben ook door de 19e-eeuwse traditie beïnvloed die voor de cantus firmus in het openingskoor gebruik maakte van een jongenskoor, ook al is dat een inconsequentie. Mijn eerste Matthäus-Passion als kind was in het jongenskoor van de kathedraal in mijn geboortestad Gent. En het is een heel mooi symbool om O Lamm Gottes unschuldig met die onschuldige knapenstemmen als een bijkomend contrast te bezetten.  
  
  
            Authentiek naar de geest  
  
  
René Jacobs maakte voor deze opname gebruik van solisten met opera-ervaring. “ik zoek zangers die opera doen, maar vind het ook van belang dat ze affiniteit hebben met geestelijke muziek. Ik heb mensen gekozen waarvan ik weet dat ze in staat zijn om te zingen zonder enige ijdelheid. In het opera-milieu heerst veel ijdelheid, en die moet je natuurlijk absoluut vermijden bij een componist die iedere compositie begon of besloot met de woorden Soli Deo Gloria : alleen ter ere van God”.  
  
Vincent Lars  
  
  

                                Begeestering  
  
   
Rond Pinksteren zingen we gezangen als ‘Veni, Creator Spiritus..’ ‘Kom, Schepper Geest daal tot ons neer…’  
Veel mensen zijn tegenwoordig bezig met ‘de geest’. Je hoort ze zeggen: ‘De geest is eruit, we zijn de spirit kwijt.’ Er hangt een eigenaardige vermoeidheid in onze maatschappij. Sommige mensen laten moedeloos de armen hangen: de fut is er uit. Er zijn ook heel wat mensen die op zoek zijn naar ‘geest’; en vaak langs ongebaande wegen. Zinzoekers speuren naar buitenaardse krachten, laten kaartleggers bepalen wanneer het goede moment eraan komt, speuren naar Xfiles. Er in elk geval koorts. En wij Christenen? Wij hebben de heilige Geest als toerusting in ons leven.   
Vormelingen ontvangen het zegel van de heilige Geest als toerusting op hun levensweg. De heilige Geest zette heel de jonge kerk in beweging leert het pinksterverhaal ons. De leerlingen hadden knus bij elkaar kunnen blijven. Maar de Geest bracht er beweging in. De ramen werden open gegooid en de sloten van de deuren vielen los. Een kerk die alleen maar stil aanschouwt en niet de straat opgaat met haar boodschap, is niet de kerk van Jezus’ Geest. Want de heilige Geest drijft haar de wereld in om te getuigen.   
De keuze voor het vormsel is ook in onze streken niet meer vanzelfsprekend. Misschien was het vroeger makkelijker. Nu moet je er veel meer achter staan. Er wordt met het geloof wel eens gelachen, maar dat is altijd zo geweest. Geloof gaat nu eenmaal over tedere dingen en die zijn gemakkelijk belachelijk te maken. Vergevingsgezindheid bijvoorbeeld. Het verhaal van Jezus over de linker- en rechterwang, dat klinkt gauw belachelijk. Toch is zo een houding van de enige uitweg uit een spiraal van geweld.   
Waarom je laten vormen? Als je een zeilboot bouwt, met alles erop en eraan, dan heb je eerst wind nodig vooraleer je kunt varen. Zo is het vormsel ook: je hebt alles sinds je doopsel, maar bij het vormsel laat de Geest je wakker schieten en kun je beginnen te varen. Dan kun je je eigen leven in handen nemen. Door het vormsel komt een christen ‘in vorm’.   
De heilige Geest geeft kracht om gelovig te leven, om het vol te houden als je ziek bent, om je roeping te kunnen volgen. De Geest is een Helper. Zo is Hij door Jezus genoemd. We bidden voor de Vormelingen en alle christenen, alle leden van Pueri Cantores, om de zeven gaven van de heilige Geest : Wijsheid, Inzicht, Raad, Sterkte, Vroomheid, Liefde en Eerbied voor God. Want met deze wind in jouw zeilen, ga je als ’n trein!  
  
Alexander de Graaf Woutering  


 Financiele verslaglegging Puri Cantores Nederland 2013-2014  

Beginsaldo 1-1-2013 ING Bank  

NV  

 

Beginsaldo 1-1-2014 ING Bank NV  

 

Saldo  

2247.92  

Saldo  

2336.56  

Kasgeld   

41.70  

Kasgeld   

41.70  

Liquide Middelen  

2289.62  

Liquide Middelen  

2378.26  

Inkomsten 2013  

 

Inkomsten 2014  

 

Bijdragen Koren  

796.50  

Bijdragen Koren  

648.00  

Schenking 2012-2013  

450.00  

Schenking 2014  

225.00  

Uitgaven 2013  

 

Uitgaven 2014  

 

kosten betalingsverkeer  

59.58  

kosten betalingsverkeer  

118.05  

Webbeheer  

 

Webbeheer  

163.35  

afscheid C Beets  

124.00  

VJ Las stemcoachvergoeding  

222.60  

kosten Barcelona tickets/verblijf  

524.28  

congres Parijs  

480.00  

vergaderkosten 2012-2013Beginsaldo 1-1-2014 ING Bank  

450.00  

vergaderkosten 2014  

225.00  

NV  

 

Saldo 31-12-2014 ING Bank NV  

 

Saldo  

2336.56  

Saldo 31-12-2014 ING Bank NV  

2000.56  

Kasgeld   

41.70  

Kasgeld  

41.70  

Liquide Middelen  

2378.26  

Liquide Middelen  

2042.26

Verklaring bij de cijfers:  

Gezien het teruglopend leden- en korenaantal zijn ook de contributieinkomsten verminderd. Gezien het geringe aantal transacties is overleg met de bank gaande om te kosten verder terug te dringen.  

Vergaderd wordt ten huize van de familie Las die zo vriendelijk is de gemaakte kosten aan de Puri te schenken. Het lijkt het bestuur in de huidige situatie overdone een kascommissie in het leven te roepen maar leden die  

zich geroepen voelen een kascontrole uit te voeren zijn van harte uitgenodigd en kunnen daartoe contact opnemen met de penningmeester.  

De koren worden vriendelijk verzocht de contributies 2015 (tesamen met achterstallige 2013/2014) zo spoedig mogelijk te voldoen.  

met vriendelijke groet  

Frank Hazeu, penningmeester 


  
  

04-08-2015

Terug