Home    Berichten    Agenda    Over ons    Lidkoren    Nieuwsbrief    Contact    interne berichten

 
 

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 

 
Berichten
Jaarverslag 2013

Het hoofdbestuur kwam onder leiding van de president Mark Timmermans twee keer bij elkaar en wel in de maanden januari en maart van het afgelopen jaar. Onder leiding van de vice president Vincent Las kwam het bestuur daarna nog eens twee keer bij elkaar in de maanden juni en december in Horst.

Tijdens de vergadering van januari in Oss is het programma besproken voor de algemene ledenvergadering. Deze bijeenkomst is gepland op 13 april in Venray en Horst. In februari zou daartoe een nieuwsbrief uitgaan naar de aangesloten koren met een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Bij weinig aanmeldingen voor deelname zou de ledenvergadering worden afgelast .

Besproken is ook de betrokkenheid van de koren bij de “Pueri Cantores”. Mutaties in de adres-, en andere koorgegevens worden te weinig doorgeven. Waarschijnlijk wordt de website ook maar weinig geraadpleegd. Conclusie uit deze discussie was dat de besturen en dirigenten niet op een bezoek van ons zit te wachten.

In maart werd het programma voor de algemene ledenvergadering definitief vastgesteld.

Wanneer zich minder dan zes koren zich zouden aanmelden, zou de vergadering worden afgelast.

Mark gaf te kennen tot aan de vakantie aan te blijven om dan afscheid te nemen. Vincent Las nam als vice president vanaf die tijd de functie zolang waar. Mark zond een brief naar de internationaal secretaris, de heer W. Oescher, met zijn ontslag als president.

Tijdens de informele vergadering in juni werd onder leiding van Vincent Las de opvolging van Mark besproken. Voorlopig zal niet actief op zoek worden gegaan naar een nieuwe president. Wel wordt gekeken naar geschikte kandidaten.

De ledenvergadering van 13 april is niet doorgegaan wegens te weinig deelname. Om koren te bewegen meer naar de ledenvergadering te komen werd voorgesteld de koren persoonlijke te gaan benaderen.

Frank heeft met Mark een afspraak gemaakt voor een afscheidsdiner.

Op de bestuursvergadering in oktober is een bijeenkomst gepland met Fons Ziekman, een mogelijke opvolger van Mark Timmermans. Alexander de Graaf Woutering neemt hierover contact op met Fons Ziekman.

Uitnodigingen voor het congres in Parijs zijn verstuurd naar de koren.

De eerstvolgende nieuwsbrief kwam uit in november 2013.

In december werd tijdens een diner afscheid genomen van oud president Mark Timmermans en werd tevens kennis gemaakt met zijn beoogd opvolger. Fons Ziekman heeft zich beschikbaar gesteld. Hoewel hij van zich zelf zegt geen bestuurder te zijn, wil hij samen met ons de klus op zich nemen.

Eind 2013 waren nog 15 koren lid.

Het is van belang dat koren gebonden zijn aan een parochie (locatie).

Het streven is om 1x per jaar contact te hebben met dirigenten en bestuursleden van de koren.

Pueri Cantores Internationaal

Op de vergadering in Parijs van augustus 2013 was helaas niemand van het bestuur aanwezig.

Het aanstaande wereldcongres in Parijs in 2014 gaan mevr. Marijke Platenkamp en de beoogde nieuwe president de heer Fons Ziekman. Het internationale congres wordt gehouden ter gelegenheid van de sterfdag van Mgr. Maillet, stichter van de” Pueri Cantores”.

De Italiaanse “Pueri Cantores” heeft tenslotte voorgesteld om het internationale congres van 2015 te houden in Florence i.p.v. in Rome.

Tot slot koren

Intensivering van het contact van het hoofdbestuur met de leden. Door bestuurswisseling is het er niet van gekomen om de koren te bezoeken. Maar in 2014 gaan we verder met deze bezoeken om erachter te komen welke initiatieven zij nemen en met welke problemen zij te maken hebben. Wij zullen dan onze ondersteuning aanbieden om actief mee te denken en zo mogelijk oplossingen aan te reiken. Het hoofdbestuur wil op die manier de koren actief ondersteunen. Dit is per slot van rekening een van onze hoofddoelstellingen.

Eventuele uitnodigingen bij jubilea of concerten van de koren zullen door de hoofdbestuursleden zoveel mogelijk worden gehonoreerd.

De nieuwsbrief zal 4 keer per jaar via email naar de koren worden toegezonden.

Hengelo, december 2013

M.H. Platenkamp-Baars,

secretaris “Pueri Cantores Nederland”.


01-10-2014

Terug