Home    Berichten    Agenda    Over ons    Lidkoren    Nieuwsbrief    Contact    interne berichten

 
 

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
 

 
Berichten
Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014
 
 
Het hoofdbestuur kwam onder leiding van President Fons Ziekman vier keer bij elkaar en wel in de maanden februari, juni, september en november 2014. 
 
Tijdens de vergadering van afgelopen februari  in Oss wordt het progamma besproken voor de algemene ledenvergadering. Die bijeenkomst vindt 2014  plaats in Venray en Horst. 
In maart  komt een nieuwsbrief uit met de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering.  
De datum wordt vastgesteld op 11 oktober 2014. Bij een deelname van minder dan zes koren gaat de algemene ledenvergadering niet door. 
Besproken wordt ook het contact met de koren. Kloppen alle adressen nog?  Mutaties in de adresgegevens worden te weinig doorgeven . 
 
In  juni wordt het progamma voor de algemene ledenvergadering definitief vastgesteld . 
Wij zijn te gast bij de zangers van St. Frans en in de Parochiekerk van onze geestelijk adviseur de heer A. de Graaf Woutering te Horst. Het progamma is als volgt. `s  Morgens wordt  een plenaire vergadering met aansluitende lunch gehouden bij de zangers van St. Frans in Venray. Na de middag vindt een rondleiding plaats in de kerk te Horst. Nadien wordt het programma afgesloten met een orgelconcert en een gezellig samenzijn in de pastorietuin. 
 
Voor de bestuursvergadering van september wordt het verzoek van de internationale President R.Tyrala besproken om aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering van de koren op 11 oktober 2014 in Venray. Ook ligt het in de bedoeling om met hem de bisschoppen van Haarlem en Roermond te bezoeken. Onze president zal als gastheer functioneren.  
Het is de bedoeling de Pueri Cantores als belangrijke korenorganisatie ter sprake te brengen om meer aandacht en steun van de bisschoppen te verkrijgen. 
 
Groot is onze teleurstelling in november dat de algemene vergadering in oktober van de koren door te weinig belangstelling niet door kon gaan. Het bestuur heeft per telefoon en email  alle koren benaderd. Velen hadden het argument dat de afstand naar Venray te groot was. Misschien was het tijdsbeslag te groot of  hebben de besturen en dirigenten geen behoefte meer aan onderlinge contacten. President Fons doet het voorstel om alle koren persoonlijk te bezoeken met het doel kennis te maken en eventuele problemen te signaleren en bespreekbaar te maken. 
 
Uitnodigingen voor het internationale congres in Rome 2014/15  zijn naar de aangesloten koren verstuurd. In 2014  waren er nog 15 koren lid. 
Het is van belang dat onze koren gebonden zijn aan een Parochielocatie. 
Het streven is  om 1x per jaar contact te hebben met dirigenten en bestuursleden. Daarnaast zal 4 keer per jaar een nieuwsbrief worden uitgebracht. 
 
 
Pueri Cantores Internationaal.  
Bij de vergadering/herdenking van Siegfried Koesler in oktober 2014  was door omstandigheden helaas niemand van het bestuur aanwezig. 
Het wereldcongres 2014 in Parijs  is bijgewoond door mevr. Marijke Platenkamp en onze          president, de heer Fons Ziekman. Dit internationale congres werd gehouden ter gelegenheid van de sterfdag van Mgr. Maillet, stichter van de” Pueri Cantores”. 
De Italiaanse “Pueri Cantores” nodigt alle koren uit om het internationale congres van 2015 dat wordt gehouden in Rome bij te wonen. 
 
Tot slot. 
Intensivering van de contacten met de leden koren. In 2015  gaan we verder met het bezoeken van de aangesloten koren om erachter te komen wat er zoal leeft, wat de initiatieven zijn en met welke problemen zij te maken hebben. Wij zullen dan onze ondersteuning aanbieden om zo bruggen te slaan en mogelijke oplossingen aan te reiken. Het hoofdbestuur wil hiermee de koren op deze manier actief ondersteunen. Dit is per slot van rekening een van onze hoofddoelstellingen.  
 
Eventuele uitnodigingen bij jubilea of concerten zullen door de hoofdbestuursleden zoveel mogelijk worden gehonoreerd. 
 
De nieuwsbrief zal 4 keer per jaar via email worden toegestuurd. 
 
 
Hengelo, januari  2015  
                 
M.H.Platenkamp-Baars,  
secretaris. 

04-08-2015

Terug